Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ansökningarna mottagna för Ingvar Carlsson Award 2014

Sista ansökningsdagen för Ingvar Carlsson Award 2014 var den 25 september och 63 ansökningar kom in. Nu påbörjas tillsättningen av en beredningskommitté. Granskningen av inkomna ansökningar kommer att ske i två steg. I steg ett utförs en grovsållning av ansökningar som inte uppfyller kriterierna i utlysningen och/eller inte bedöms ha tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. I steg två bedöms varje ansökan av tre externa experter. Sedan väger beredningskommittén samman externa och egna bedömningar och föreslår vilka sökande som bör få bidrag. SSF planerar att kunna ta styrelsebeslut angående bidrag under våren 2015.

Lite statistik:

Fördelningen av ansökningar på ”område” (“primary area”) ser ut enligt följande:

  • Datavetenskap och tillämpad matematik: 5
  • Information-, kommunikations- och systemteknik: 5
  • Bioteknik: 3
  • Livsvetenskaperna: 40
  • Materialvetenskap: 10