Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Cybernodeseminarium lockade många

Den 26 januari genomfördes årets seminarium om Cybersäkerhet  – Cybernode Collaboration Conference, i Kista Science Tower.  Arrangemanget drog en stor publik, 180 personer var på plats och många följde också seminariet on-line. 31 projekt, finansierade av SSF, Vinnova eller MSB, fick vardera 10 minuter att presentera sin forskning. Dessutom medverkade civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin, Ericssons Säkerhetsforskningschef Eva Fogelström och Andrei Sabelfeld, professor på Institutionen för data- och informationsteknik vid Chalmers.

Även SSF:s forskningssekreterare Jonas Bjarne presenterade SSF:s satsning inom området, hela 300 miljoner kronor till 10 projekt i programmet SSF Cyber Security, vilket är den största enskilda satsningen i Sverige just nu.

 

SSF:s forskningssekreterare Jonas Bjarne

 

Professor Görel Hedin vid Lunds universitet med programmet ”Secure Software Update Deployment for the Smart City”

Professor Christian Gehrmann vid Lunds universitet från projektet
”Cyber Security for Next Generation Factory”

Forskningschef Eva Fogelström från Ericsson

Civilförsvarminister Carl-Oskar Bohlin.

SSF:s forskningssekreterare Jonas Bjarne och professor Thiemo Voigt vid Uppsala universitet från projektet ”LifeSec: Don’t Hack my Body!”

Se seminariet här!

Huvudspår och spår A1, A2, A3!

Spår B1, B2, B3!

Cybernoden drivs av RISE och är en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor. Projektet finansieras av Vinnova fortsätter och NCC-SE (NCC-SE, det svenska samordningscentret inom cybersäkerhet vid MSB) har det övergripande ansvaret.