Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Att bekämpa corona i SSF-projekt

SSF har fått flera förfrågningar om möjligheten att använda nyttiggörandemedel* och/eller ändra inriktningen på ett forskningsprojekt för att bekämpa covid-19. Det kan handla om att ställa om och fokusera på coronaviruset i stället för andra virus eller bakterier som ursprungligen gällde i ansökan, det kan vara att ta fram reagenser för coronatester eller skyddsutrustning. 

Om din forskargrupp vill ändra i forskningsplanen eller använda medel ur nyttiggörandepotten – kontakta ansvarig forskningssekreterare. Vi kommer behandla dessa ärenden välvilligt och skyndsamt.  Likaså kommer förlängning att medges för de projekt som konstaterats försenas på grund av de restriktioner som införts för resande och tillgång till labb eller annat.

En sökning i SSF-projektdatabas visar att vi har följande aktiva projekt med fokus på virusinfektioner, men vi är övertygade om att det inom ramen för många andra av SSF:s projekt också finns möjligheter till aktiviteter som kan stötta samhället just nu. 

  • Rambidrag Systembiologi: Ylva Ivarsson, Uppsala universitet, Systembiologisk studie av humana-virala proteininteraktioner (vinklar nu om projektet mot corona).
  • ICA16, (Ingvar Carlsson Award) Juan Du, KI, Mikrobiom i HPV-relaterade infektioner och cancer. 
  • Rambidrag Biomarkörer: Joakim Dillner, Karolinska Institutet, Biobanksbaserad utvärdering av nya test i cervixscreening. 
  • Rambidrag Medicinsk bioteknik: Dag Winkler, Chalmers, Bärbar influensa-diagnostik. 
  • FID-15 (Forskningsinstitutsdoktorand): Ali Mirazami, SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), En antiviral mot flera högpatogena virala zoonoser.
  • Strategiskt centra IRC-15 (Industrial Research Centre): Fredrik Höök, Chalmers, Funktionell leverans av nukleotid-baserade läkemedel.
     

*För SSF-bidrag överstigande 5 miljoner kronor reserveras 3 procent för nyttiggörande. Syftet är att uppmuntra spridningen av forskningsresultat, så att de kommer till snabbare och större nytta ute i samhället!