Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Blodförtunnande tycks bra vid flimmer och njursjukdom

Personer som har både förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion har också ökad risk för blödningar och stroke. En ny studie visar att warfarin kan vara till nytta för dessa patienter.

Blodförtunnande medicin minskar risk för stroke hos patienter med förmaksflimmer. Om detta också gäller patienter som har både förmaksflimmer och njursjukdom har däremot diskuterats. Men en ny studie utförd med hjälp av ett svenskt patientregister visar att blodförtunnande warfarinbehandling tycks medföra samma nytta hos patienter med njursjukdom som hos patienter med väl fungerande njurar. Warfarin kopplas till en minskad risk för död, hjärtinfarkt och stroke, enligt denna studie där 24 000 svenskar ingick.
 
– Vår studie rör en stor grupp patienter som för närvarande är underbehandlade, och den tyder på att individer med förmaksflimmer och njursjukdom som inte kräver dialys också kan ha nytta av warfarinbehandling och därför inte bör nekas detta behandlingsalternativ, säger Juan Jesús Carrero, vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet, huvudförfattare till artikeln.

SSF är en av finansiärerna till studien genom projektet: Skräddarsydd behandling vid akut hjärtinfarkt

Artikel i JAMA.