Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Chalmers, Lund och KI vinnare 2013

Under 2013 fick Chalmers, Lunds universitet och Karolinska Institutet mer än 80 miljoner kronor vardera från SSF. De är därmed de organisationer som tog emot de största summorna. De följs av Uppsala universitet och KTH som fick 62 respektive 58 miljoner kronor under 2013.

Sammanlagt betalade SSF ut 527 miljoner kronor till forskning under förra året. Det är tio miljoner mer än året innan. Den största delen av det, 344 miljoner kronor, gick till rambidrag. Drygt hundra miljoner kronor delades ut som individuella bidrag, bland annat inom programmet Framtidens forskningsledare. Mobilitetsbidragen stod för 11 miljoner kronor. För strategiska centrum utbetalades 67 miljoner kronor 2013. Inga nya centrumutlysningar har gjorts efter 2006.

I topp bland forskningsområdena ligger Informations-, kommunikations- och systemteknik och Livsvetenskaperna på 176 respektive 174 miljoner kronor. Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik var det av SSF:s områden som fick minst, sex miljoner kronor. Men inom det området finns större utbetalningar i sikte för 2014. SSF beslutade till exempel i början av februari om 120 nya miljoner inom området tillämpad matematik.