Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

”Dags att fethaja”

Vi konstaterar tyvärr att det idag finns ohälsosamt få unga personer med intresse för att studera vidare inom naturvetenskap och teknik på gymnasienivå och inom högre utbildning.

En stor utmaning för Sverige och många andra länder är att kunna inspirera unga människor att välja en naturvetenskaplig bana i sina förberedande studier.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Foto: T. Busch-ChristensenUlla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Men det räcker inte med inspiration. De måste också få gedigna grundläggande kunskaper i unga år för att kunna tillgodogöra sig högre utbildning och så småningom få tillgång till de forskningsmedel som står till förfogande.

Vikten av att skolan utbildar, och att samhället utvecklar, kompetenta och engagerade individer kan inte nog poängteras.

Med kompetens och engagemang kan man nå långt. Ett litet land som Sverige kan omöjligt vara i topp inom alla discipliner. Vi måste välja, och det vi väljer att satsa på ska vara av strategisk betydelse.

Forskningen ska vara brukbar

Vår förhoppning är att de forskningsmedel vi beslutar om leder till resultat som kan omsättas i annan forskning eller kommer till nytta för vår industri. Brukbara forskningsresultat är per definition till nytta för samhällsutvecklingen i Sverige.

Forskningen måste kommuniceras

Mediesamhällets svallvågor av information gör att det tyvärr inte räcker att forskningsresultaten är excellenta eller att forskarna är mycket välmeriterade. Det krävs mer för att påvisa nyttan med forskning för allmänhet och industri.

God kommunikation bygger på att avsändare och mottagare sänder på samma frekvens och att de talar samma språk. Alla discipliner har sina fikonspråk och våra unga forskare skulle kanske säga att det är dags att fethaja – dvs att verkligen förstå – vikten av strategisk forskning för samhälls- och näringslivsutvecklingen i Sverige.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist
Styrelseordförande SSF

Foto: T. Busch-Christensen

Detta är utdrag ur styrelseordförandes inlägg i Verksamhetsberättelsen 2008.