Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De är framtidens forskningsledare

SSF har efter en omfattande beredningsprocess valt ut arton unga forskare till programmet Framtidens Forskningsledare 4. De beviljas 180 miljoner kronor i forskningsbidrag, jämnt fördelade på samtliga kandidater.

SSF har skapat programmet Framtidens Forskningsledare för att lyfta unga forskare med potential och ambition att bli Sveriges framtida ledare inom akademisk och/eller industriell forskning. Den 16 december var väntan över för de 160 forskare som lämnat ansökningar till SSF:s utlysning. Då samlades de 18 utvalda forskarna hos SSF. De fick bland annat ta emot diplom från SSF:s styrelseordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hällqvist, som tecken på att de har rätt förutsättningar för att leda framgångsrik svensk forskning i framtiden. Var och en får nu tio miljoner kronor i forskningsbidrag för att kunna arbeta vidare inom sina respektive områden under fem år och lägga grunden för egna forskargrupper.

God ämnesbredd och geografsk spridning

Det finns en stor bredd bland de utvalda forskarna specifika forskningsområden, och det gäller också kandidaternas tidigare erfarenheter. De beviljade anslagen är också väl spridda rent geografiskt. De 18 forskare som nu tilldelas forskningsstöd fördelas över: Livsvetenskaper (8 st), Informationsteknik och tillämpad matematik (3 st), Elektronik och fotonik (2 st), Materialvetenskap och teknik (1 st) och Bioteknik och teknik för livsvetenskaperna (4 st).

– SSF verkar för att främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av internationell klass i Sverige. Vi gläds därför åt att kunna ge forskningsbidrag till dessa unga forskare som utsetts till årets kandidater. Samtliga kandidater har visat enastående kapacitet och de kommer att ha stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft, säger Lars Rask, vd för SSF.

Ett led i programmet ”Framtidens Forskningsledare” är att de utvalda forskarna genomgår ledarskapsutbildning. Tillsammans bildar kandidaterna en kraftfull grupp som kan utveckla idéer och skapa förutsättningar för att leda framtida forskning.

De 18 som valts ut till Framtidens Forskningsledare är:

 • Sonja Buchegger, Kungliga Tekniska högskolan
 • Carlota Canalias, Kungliga Tekniska högskolan
 • Marie Dacke, Lunds universitet
 • Alexander Dmitriev, Chalmers tekniska högskola
 • Johan Elf, Uppsala universitet
 • Daniel Fällman, Umeå universitet
 • Martin Högbom, Stockholms universitet
 • Tobias Larsson, Karolinska Institutet
 • Arne Lindqvist, Karolinska Institutet
 • Richard Lundmark, Umeå universitet
 • Johan Malmström, Lunds universitet
 • Johan Mauritsson, Lunds universitet
 • Peter Nilsson, Linköpings universitet
 • Thomas Nolte, Mälardalens högskola
 • Anders Nordström, Karolinska Institutet
 • Rickard Sandberg, Karolinska Institutet
 • Camilla Svensson, Karolinska Institutet
 • Sebastian Westenhoff, Göteborgs universitet

Kontaktperson på SSF: Mikael Gröning, tel. 08-505 816 76