Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De blev ”Research Infrastructure Fellows” och får dela på 225 miljoner

En utbyggd forskningsinfrastruktur är av strategisk betydelse för Sverige. Därför har SSF lanserat programmet Research Infrastructure Fellows, RIF. Syftet är att stärka svensk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Utlysningen riktar sig till nyckelpersoner som ska driva forskningsinfrastruktur och ha en central operativ roll för att utveckla verksamheten. Varje projekt i programmet får ett bidrag på 15 miljoner kronor under en period på 5 år. Målet är att stödet ska förbättra och öka tillgänglighet för svensk forskningsinfrastruktur, befrämja tvärvetenskap och samarbete mellan lärosäten, discipliner samt engagera nya användargrupper, inklusive industrin.

– Genom vår nya bidragsform skapas attraktiva karriärvägar för experter, labchefer och forskningsingenjörer som driver och utvecklar avancerade instrument, mätmetoder eller storskaliga beräkningar. Syftet är också att öka användningsgraden av respektive infrastruktur och göra den tillgänglig för flera, inklusive industrin. Vi är också glada att lärosätena är med och prioriterar satsningarna i samspel med flera finansiärer, säger Lars Hultman, SSF:s vd.

De femton bidragsmottagarna är:

 

Förnamn

Efternamn

Projekttitel

Lärosäte

Marcus

Agåker

Veritas strålröret vid Max IV

Uppsala universitet

Farid

Akhtar

Termomekanisk och tribologi infrastruktur

Luleås tekniska universitet

Per

Andren

Infrastruktur för avbildande masspektrometri

Uppsala universitet

Hans

Blom

Nationell infrastruktur för superupplösande mikroskopi

KTH

Pontus

Blomberg

Vecura – en infrastruktur för klinisk regenerativ medicin

Karolinska Institutet

Vanya

Darakchieva

Centrum för terahertz materialanalys

Linköpings universitet

Marcela

Dávila López

Tillämpning av bioinformatiska metoder i medicinsk forskning

Göteborgs universitet

Julia

Fernandez-Rodriguez

Forskningsinfrastruktur för avancerad cellulär mikroskopi

Göteborgs universitet

Erwin

Laure

SECI (Swedish Exascale Computing Initiative)

KTH

Janne

Lehtiö

Infrastruktur för innovativ proteomanalys

Karolinska Institutet

Sten

Linnarsson

Analys av enskilda celler

Karolinska Institutet

Ivan

Maximov

Utveckling av Nanoimprint infrastruktur i Lund Nano Lab

Lunds universitet

Nils

Nordell

Strategisk utveckling av Electrumlaboratoriet – CMPLab

KTH

Per

Persson

ARC- atomupplöst mikroskopi-kluster

Linköpings universitet

Daniel

Primetzhofer

Svenskt centrum för jonstrålebaserad materialanalys

Uppsala universitet

 

Länk till pressmeddelande

Länk till utlysningstext