Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får 2019 års Nyttiggörandepris

SSF har glädjen att meddela att årets Nyttiggörandepris går till professorerna Maria Strømme och Håkan Engqvist, Uppsala universitet, och professor Carlota Canalias, KTH. De prisas för sina insatser som bygger på nyttiggörande av forskning som finansierats av SSF. 

Det är andra gången priset delas ut. Syftet med priset är att bidra till att viktiga forskningsresultat når ut och omsätts till nytta för samhället, som i vården eller näringslivet. 

Första priset, 100 000 kr i personligt stipendium,  i år går till Maria Strømme för projektet ”Lättvikts polymerkompositer för hållbara batterier” 

Andrapriset, 75 000 kr i personligt stipendium går vardera till Carlota Canalias för projektet ”Skräddarsydda fotoner” och till Håkan Engqvist för ”Syntes och processing av aktiva kalciumfosfatcetement”.

Papperbaserade batterier – Maria Strømmes projekt

Hennes arbete kring nyttiggörande av projektresultatenhar lett till att Billerud Korsnäs nu påbörjat en  industrialisering av pappersbaserade batterier. De första produkterna som ska utvecklas utifrån hennes  forskningsresultat är enheter som kan driva IoT / internet för förpackningar, konsumentprodukter, bärbara verktyg, reservkraft för datalagring, ersättning av blybatterier och högeffektstillämpningar för transport, byggnader och infrastruktur. Den första industriella prototypen av en trådlös temperatursensor drivet av batterierna presenterades vid ”Challenge 2018-The summit for a sustainable Future” i New York City.

– Utan nyttiggörandemedlen hade det inte varit möjligt att komma dit vi är idag; att ha en svensk industripartner som börjat producera och utveckla vår teknik för en global marknad, säger Maria Strømme.

Effektiv frekvenskonvertering – Carlota Canalias projekt

Tailored Photons är ett spin-off företag från KTH:s Laserfysik-grupp, vars forskning finansieras av bland annat SSF. Företaget grundades i december 2016 med syfte att producera och sälja energieffektiva och kostnadseffektiva frekvenskonverteringsenheter (frequency conversion units FCUs) för lasrar. Produkterna skräddarsys och kan lyfta ett stort antal lasertillämpningar till nästa nivå; inom bioteknik, miljömätning, materialprocessning, rymdteknik, försvarsteknologi och kvantinformationsteknik. 

 

Benhäftande material – Håkan Engqvists projekt

Håkan Engqvist skapar en produktportfölj baserad på ett nytt koncept för benhäftande material, så kallat adhesivtcement, för vävnad. Den första användningen kommer att vara avancerade frakturer i handleden eller armbågen, som kan vara kirurgiskt mycket svåra att stabilisera. Ett starkt benhäftande material skulle i grunden förändra den operationsmetod som används på sjukhus idag.  Nästa steg inom utvecklingen av tekniken innefattar preklinisk utvärdering och via investeringar skapande av ett kommersiellt team och att hitta en industriell partner för den första kliniska applikationen.

Håkan Engqvist