Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får bidragen Multidisciplinary BIO 2010

Programmet Multidisciplinary BIO har också som syfte att stärka samarbetet mellan Sverige och Japan. Som programnamnet antyder ges bidrag till multidisciplinär forskning, ett exempel kan vara bio-nanoteknik ett annat kombinationen robotik-neurovetenskap, eller biologiska system-matematik.

Bidragstagarna får dela på 12,6 miljoner kronor, alltså 2,1 miljoner var, under de kommande tre åren (2011-2014). Deras samarbetspartner i Japan finansieras på motsvarande nivå av Japanska JST.

Dynamiken i biologiska transportnätverk Professor David Sumpter vid institutionen för matematik vid Uppsala universitet driver ett projekt med fokus på biologiska system som löser problem på ett decentraliserat sätt. Till exempel slemsvampar, physarum, som inte har någon hjärna men ändå kan finna den mest effektiva lösningen av transportnätverk. Slemsvampar låter sig också beskrivas enkelt i matematiska modeller. Genom ett samarbete mellan japanska experimentalister och teoretiker i Sverige vill man nu utveckla en biologisk realistisk modell av slemsvampens förmåga till problemlösning, som i förlängningen kan användas för att generalisera annan problemlösning, till exempel synapser i hjärnan eller venbildning i löv.

Metodutveckling för avbildning av vatten/jon flöden i celler. En forskargrupp på Keio universitet i Japan och en på KI under ledning av docent Per Uhlén vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, får medel till ett projekt för att öka kunskapen om cellers vatten- och jonflöden, samt förstå hur dessa två transportsystem samverkar. En ny metod för att studera vattenmolekyler i enstaka levande celler kommer kombineras med en annan teknik för att mäta jonflöden med fluorescerande markörer. Därigenom kan man samtidigt observera jon- och vattenflöden in och ut ur cellen, två fundamentala biologiska system i alla levande celler.

Mikrofluidisk plattform för cancerdiagnos. Professor Thomas Laurell vid institutionen för mätteknik och industriell elektroteknik vid Lunds tekniska högskola får bidrag för ett projekt som syftar till att utveckla en mikrofluidisk plattform för att identifiera och karaktärisera enskilda cancerceller. Målet är att bygga en komplett analyskasett som snabbt ska kunna analysera gener hos enskilda cancerceller. Projektet bedrivs i samarbete med den japanske forskaren Teruo Fuji.

Förbättrad plattform för utvärdering av kardiotoxicitet. Professor Anders Lindahl vid institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet får medel för att tidigt i utvecklingsfasen av läkemedel kunna testa nya substanser i relevanta modeller som efterliknar det mänskliga hjärtat. Detta för att kunna avföra läkemedel som kan ha skadlig inverkan på hjärtat. Arbetet kommer att ske i samarbete med Kenju Yasuda, Tokyo Medical and Dental University.

Från detektion av en enzym-molekyl till tumörbehandling. Professor Ralf Morgenstern vid institutet för miljömedicin, Karolinska institutet får bidrag för att utveckla fältet ”single” molekyl enzymologi för en ny klass av enzym. Nya ultrakänsliga, generellt applicerbara mätmetoder baserat på GST katalyserad frisättning av flourescenta, luminiscenta, MRI och cytostatika molekyler förväntas ge nya principer för tumördiagnostik och behandling. Projektet sker i samabete med Hiroshi Abes forskargrupp vid Riken Advance Science Institute.

Studier av ALS med in-cell NMR. Professor Mikael Oliveberg vid institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet får medel för att tillsammans med en japansk forskargrupp vidareutveckla en NMR-metod för högupplösta studier av proteiners struktur och formförändringar inuti levande celler. Genom förfinad experimentell design har man nyligen fått fram NMR-spektra av det ALS-orsakande proteinet SOD1 och bidraget ska gå till att kartlägga hur SOD1 förlorar sin form och aggregerar inuti sjuka nervceller från ALS-patienter.