Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får SSF-bidrag för att skriva EU-ansökan 2023

SSF stödjer svenska forskare i arbetet med att söka bidrag inom programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Av totalt 17 ansökningar, beviljades 8, på totalt 3,8 miljoner kronor. 

SSF:s stöd kan användas av svenska forskare som avser att vara projektkoordinatorer inom Horisont Europa Pelare 2 (Global Challenges and European Industrial Competitiveness) under 2023–2024. SSF beviljar enbart medel för arbete med ansökningar som bedöms ha stor strategisk relevans för Sverige och till forskare inom naturvetenskap, teknik eller medicin vid svenska universitet eller forskningsinstitut.

SSF har ambitionen att öka svenska forskares deltagande i EU:s forskningsprogram Horisont Europa. Utlysningar liknande denna har även hållits under 2021 och 2022. Ambitionen är att fortsätta med dessa årliga utlysningar under hela Horisont Europa. En ny utlysning är planerad att öppna i november 2023, med stängning 1 mars 2024. Ändringar till detta kan ske, vänligen följ SSF:s hemsida för mer information senare.

Följande projekt beviljades i utlysningen ”SSF:EU Horisont Europa ansökningsstöd 2023” (Deadline 1 mars 2023): 

Projektledare

Projekttitel

Organisation

Beviljat belopp

Dennis Eriksson

HHORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-11 Detektionsmetoder för NGTs

SLU

      496 125 kr

Jiantong Li

Ny vågkraftsteknik

KTH

      500 000 kr

Sascha Ott

Cirkulär, soldriven omvandling av koldioxid till metanol

UU

      350 000 kr

Henrik Land

Mikrofluidisk elektrolysator för effektiv CO2-omvandling

UU

      434 000 kr

Daniel Brandell

Avancerade digitala tvillingar för battericellsproduktion

UU

      500 000 kr

Amparo Jimenez Quero

Fermentativa proteiner för nya livsmedel

KTH

      500 000 kr

Daniel Topgaard

Kopia av blodhjärnbarriären

LU

      495 414 kr

Peter Hedström

Beräkningsramverk som möjliggör design av gröna stål

KTH

      500 000 kr

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 08-505 816 73

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65