Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får stöd för att söka EU-bidrag : tredje utlysningen

SSF vill bidra till att öka antalet ansökningar från svenska forskare till EU:s forskningsprogram Horisont Europa. Därför satsas upp till 10 miljoner kronor per år stödja forskarnas arbete med ansökningsprocessen.

SSF:s stöd kan användas av svenska forskare som avser att vara projektkoordinatorer för internationella samverkansprojekt inom Horisont Europa Pelare 2 (Global Challenges and European Industrial Competitiveness). SSF beviljar enbart medel för arbete med ansökningar till EU-projekt som bedöms ha stor strategisk relevans för Sverige.

Följande projekt beviljades i tredje omgångens utlysning ”SSF:EU Horisont Europa ansökningsstöd 2022” (Deadline 1 mars 2022):

Sökande

Lärosäte

Projekttitel

HEU utlysning

Belopp (SEK)

Karl Andersson

Luleå Tekniska Universitet

Broadband Bridges

Horizon-JU-SNS-2022-STREAM-A-01-02

500 000

Jiantong Li

Kungliga Tekniska Högskolan

Hållbara materialsystem för högenergisuperkondensatorer

HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-24

440 086

Mia Phillipson

Uppsala Universitet

Utvecklandet av nya, billiga och skalbara immunoterapier

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-two-stage

500 000

 

Svjetlana Stekovic

Linköpings Universitet

Flerskalig Integritetsbedömning av Kompositmaterial

HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-19

290 340

Nils Skoglund

Umeå Universitet

Bränsledesign och resurser i nästa generations bioenergi

HORIZON-CL5-2022-D3-03-06

385 692