Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får stöd för att söka EU-bidrag!

SSF vill bidra till att öka antalet ansökningar från svenska forskare till EU:s forskningsprogram Horisont Europa och satsar därför 10 miljoner kronor fördelat i två utlysningar. Den första stängde den 17 maj och nu presenteras de första 11 projekten som får bidrag.

Beviljade projekt inom första omgången av utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning” 

Sökande

Lärosäte

Projekttitel

HEU utlysning

Belopp (SEK)

Ludvig Edman

Umeå Universitet

Kontroll av dynamisk p-n övergång för effektiv emission

ERC-2021-ADG

297 890

Erik Jansson

Uppsala Universitet

Utveckling av peptidläkemedel för melanokortinreceptorer

ERC-2022-COG

300 000

Pontus Nordenfelt

Lunds Universitet

Verksamt immunsvar vid bakteriella infektioner

ERC-2022-COG

300 000

Simone Fischer-Huebner

Karlstad Universitet

Användarcentrerad integritet

HORIZON-MSCA-DN-2021

297 216

Klas Hjort

Uppsala Universitet

Smarta somarobotikmateriel

HORIZON-MSCA-DN-2021

300 000

Hans A Hansson

Mälardalens Högskola

Pålitlig AI-baserad testning av autonoma system-av-system

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-01

500 000

Lars Nyborg

Chalmers Tekniska Högskola

Data-driven hållbar additiv tillverkning

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-02

363 500

Anna Finne Wistrand

Kungliga Tekniska Högskolan

Multifunktionella biomaterial för mjukvävnadsregenerering

HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-13

500 000

Kristina Edström

Uppsala Universitet

Solid4bATTERY

HORIZON-CL5-2021-D2-CSS-01-03

500 000

Marika Edoff

Uppsala Universitet

Tunnfilmstandemsolceller – EU-HE stöd för ansökan

HORIZON-CL5-2021-D3-02-06

500 000

Rodomiro Ortiz

Sveriges Lantbruksuniversitet

HORIZON-CL6-MAN-2022 Öka förädlingen av baljväxter

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02-02

500 000

 

Några EU-förkortningar med länkar till mer information:

HEU = Horizon Europe, Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

ERC = European Research Council, ERC: European Research Council | (europa.eu)

MSCA = Marie Skłodowska-Curie Actions, Marie Skłodowska-Curie actions | Horizon 2020 (europa.eu)

CL4 = Cluster 4: Digital, industry and space, Cluster 4: Digital, industry and space | European Commission (europa.eu)

CL5 = Cluster 5: Climate, Energy and Mobility, Cluster 5: Climate, Energy and Mobility | European Commission (europa.eu)

CL6 = Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment, Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | European Commission (europa.eu)

 

Den andra utlysningen av SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning, går att söka till fram till den 1 september 2021, 14:00.

För mer information om den nya omgången av utlysningen, se : Nytt stöd till forskare som söker EU-bidrag – Stiftelsen för strategisk forskning (strategiska.se)

Hämta utlysningstexten här!