Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

Det här är uppföljaren till den uppmärksammade rapport vi publicerade förra året om att vartannat jobb kan automatiseras inom 20 år. I denna nya rapport har vi bett Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet samt professor vid KTH, undersöka var de nya jobben kan komma och på vilket sätt digitaltekniken kan skapa jobb.

Det ger intressanta perspektiv för svensk forsknings-, innovations- och utbildningsverksamhet. Inte minst för de forskningsprojekt som SSF stöder.

En slutsats är att de nya jobben i Sverige i första hand skapas av nya digitala tjänster och ökade inkomster. Men digitalisering räcker inte ensamt för att kompensera för automatisering av jobb. Sverige behöver kontinuerliga reformer för att förebygga svag sysselsättning och en polarisering på arbetsmarknaden. Jämfört med många andra industriländer har Sverige ändå klarat sig rätt bra visar Fölsters rapport.

I vår nya rapport beräknas både hur många, och vilka, jobb som automatiserats och hur många som tillkommit. Av de nya jobben kan de flesta hänföras till bredare följdeffekter av digitalisering samt att många svenskar fått ökade inkomster.

Länk till artikeln i DN Debatt

 

Ladda ner rapporten här