Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Debatt: Så kan politiken förankras i forskning – tre råd till Sveriges nästa regering

De senaste åren har vi sett hur synen på vetenskap har förändrats och försämrats bland folkvalda politiker runt om i världen. Ett välkänt exempel är USA, där vetenskapliga resultat och fakta ifrågasatts på hög nivå. Experter och forskare misstänkliggörs också i Sverige, och företeelser som faktaresistens, falska konton och fejkade nyheter har blivit ett vanligt tema i samhällsdebatten och valrörelsen.

Tack och lov har den negativa utvecklingen också väckt motreaktioner. Förra våren stod mer än en miljon människor i världen upp för vetenskapen i det amerikanska initiativet March for Science – också här i Sverige. Under valåret 2018 har ett 80-tal svenska organisationer samlats kring initiativet #Hurvetdudet?. Genom denna raka fråga vill vi få fakta och forskning att ta mer plats i den politiska debatten.

Utifrån innehållet i riksdagspartiernas valmanifest kan vi konstatera att vi inte nått ända fram. Sammantaget minskar användningen av ord som forskning, forskare, vetenskap, innovation och samverkan i år, jämfört med i manifesten inför valet 2010. Det visar en genomgång som gjorts av utredare vid Vetenskap & Allmänhet, som samordnar #Hurvetdudet?. Mer resurser till forskning utlovas vid sammantaget 23 tillfällen i år, medan vikten av att grunda beslut på forskning endast tas upp fyra gånger sammanlagt i alla partiers manifest. Ord som fakta och evidens förekommer inte alls.

Det finns förstås mycket annat än vetenskap att ta hänsyn till för politiker; attityder i samhället, ekonomiska förutsättningar, ideologi och etik är några exempel. Samtidigt är samhällets utveckling beroende av att beslut är väl underbyggda och vilar på bästa tillgängliga kunskap. Det är viktigt att veta vad som ligger till grund för de beslut som tas.

Sammantaget menar vi att utbytet mellan forskning och politik behöver stärkas. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta, evidens och forskningsbaserad kunskap:

  1.   Initiera fler systematiska sammanställningar av forskningsbaserad kunskap. Inom några politikområden görs redan sådana i Sverige, till exempel för hälso- och sjukvården och socialt arbete vid SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, och för skolan vid Skolforskningsinstitutet. Men dessa kunskapsöversikter är främst riktade till praktiker, inte politiker. Oberoende experter, liksom expertmyndigheter och tjänstemän på departementen, bör oftare få i uppdrag att ta fram breda sammanställningar av forskningsbaserade underlag.
  2.   Reformer bör ha stöd i tillgänglig forskning och effekten av dem systematiskt utvärderas. Statliga utredningar behöver tillsättas och få tillräckligt med tid om frågorna är stora och komplexa. Testa och utvärdera – när det är möjligt – i mindre skala innan förändringar genomförs nationellt.
  3.   Uppmuntra forskare att samverka med det omgivande samhället. Förbättra deras förutsättningar att dela med sig av den kunskap de utvecklat – och att göra det på ett sätt som politiker och alla andra kan förstå och använda sig av. Ge forskare incitament att delta i samhällsdebatten och i folkbildningen för att bidra med kunskap, vägledning och nyansering i olika sakfrågor.

Blivande ministrar och alla som väljs till politiska uppdrag i kommuner, landsting/regioner och riksdag: Tala om vilka underlag och vilka fakta er politik vilar på! Och glöm inte att fråga: Hur vet du det?!

 

Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Måns Holmberg, ordförande Astronomisk Ungdom
Karolina Kjellberg, VD bNosy

Mats Viberg, rektor BTH, Blekinge tekniska högskola

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

Stefan Bengtsson, rektor och VD Chalmers

Roberto Rufo Gonzalez, projektledare Consupedia

Christina Liffner, ordförande Endometriosföreningen, Sverige

Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

Robert Watt, ordförande Forskom

Cecilia Winberg, vice ordförande Fysioterapeuterna

Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Jenny Larsson, verksamhetsledare Humtank

Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous

Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Jennie Turner, verksamhetsansvarig Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg

Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret

Sofia Larsen, ordförande Jusek

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet

Sigbritt Karlsson, rektor KTH

Tuula Teeri, VD Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Eva Pettersson, VD Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien

Anders Blanck, VD LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Bodil Nilsson, ordförande LMNT, Föreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Kerstin Tham, rektor Malmö universitet

Åke Iverfeldt, VD Mistra

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet

Britt-Marie Lidesten, föreståndare Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Ann-Marie Pendrill, föreståndare Nationellt resurscentrum för fysik

Ivar de la Cruz, ordförande Naturvetarna

Anna Sjöström Douagi, programchef Nobelcenter

Thomas Strand, ordförande Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare

Jenny Björkman, kommunikationschef Riksdagens Jubileumsfond

Göran Arrius, ordförande Saco

Louise Karlberg, centerchef SEI, Stockholm Environment Institute

Mats Deleryd, VD SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling

Lars Hultman, VD Stiftelsen för Strategisk Forskning

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Jens Mattsson, generaldirektör SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt

Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Anne-Sofie Mårtensson, ordförande, Svenska fysikersamfundet

Christine Sundberg Carendi, VD Svenska Science Centers

Kristina Billberg, ordförande Sveriges Farmaceuter

Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer

Maria Tenje, ordförande Sveriges unga akademi

Mats Ericson, ordförande SULF, Sveriges universitetslärare och forskare

Gustav Amberg, rektor Södertörns högskola

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

Peter Skogh, museidirektör Tekniska museet

Elin Lydahl, VD Tom Tits Experiment

Jennie Ekbeck, VD Umeå Biotech Incubator

Linnea Suomenniemi, ordförande Unga Forskare

Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet