Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Digital nystart!

Nu har utlysningen ”SSF Beräkningskraft och hårdvara för IKT-infrastrukturer” förkortat CHI* stängt. Fyrtiotre ansökningar kom in, flest från Chalmers, följt av Uppsala universitet, KTH och Lunds universitet. 

Beredningsgrupperna lär få ett styvt arbete; här finns många spännande projekt. Det är också glädjande att industrin är en aktiv part i flertalet ansökningar.

Effektiv maskininlärning, AI-algoritmer och kombinatoriska problem är exempel där det sedvanliga sekventiella, logiska arbetssättet hos majoriteten av dagens datorer går på pumpen. De har alla vad man kallar för von Neumann-arkitektur efter sin upphovsman matematikern John von Neumann, född i Ungern men verksam under större delen av sitt liv i USA. Den här datorarkitekturen fungerade länge utmärkt, men med Big Data, AI och mer avancerad mjukvara tar en del problem, speciellt stora komplexa och kombinatoriska, väldigt långt tid att beräkna och drar dessutom mycket energi när de körs på vanliga integrerade kretsar.

Den snabbt ökade energiförbrukningen vid framtagning av avancerade AI-baserade lösningar uppmärksammas allt mer. Man behöver matcha med ny smart mjukvara och hårdvara som präglas av låga energiförluster, låg fördröjning i realtidsapplikationer och ultrasnabba datatakter. Nya IKT infrastrukturer behövs. Det är i huvudsak det som rambidraget för beräkningskraft och hårdvara handlar om. Här finns många intressanta projektförslag som att använda nanoelektronik, ocillatornätverk, kryogen styrelektronik eller ljussignalering inspirerat av insekters neurobiologi, för att nu nämna några nedslag bland de 43 ansökningarna.  

Budgeten ligger på 200 miljoner kronor fördelat under perioden 2021-2025. SSF räknar med att bevilja 6-7 projekt. Beslut är planerat till oktober.

Antal sökande per lärosäte:

Chalmers  12

Uppsala universitet  8

KTH  7

Lunds universitet  7

Linköpings universitet  2

Blekinge tekniska högskola, Mittuniversitetet, RISE, Mälardalens högskola, Göteborgs, Stockholm och Luleå tekniska universitet, 1 vardera

*CHI står för Computing and Hardware Infrastructures.