Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

En dag fylld med nyttig forskning

– Man bör ha med sig starka partners redan tidigt i projektet men också ha byggt in flexibilitet för att greppa nyttiggörandemöjligheter som uppstår längs vägen. Vi är forskare och det är frågan om hur långt in i processen vi ska vara med? Detta var en av kommentarerna som moderatorn, vicerektorn på Chalmers Fredrik Hörstedt, gav under workshopen för SSF:s rambidrag Materialvetenskap.

Under workshopen för de tio rambidragsprojekten inom ”SSF-Materialvetenskap” presenterades många intressanta exempel på nyttiggörande. Exemplen varierade beroende av typen av projekt, hur långt forskarna kommit och vad för resultat man hittills kommit fram till. Många hade redan nu, tre år efter projektstart, ansökt om patent eller påbörjat bedömning av kommersialiseringspotential genom, till exempel, marknadsundersökningar.

Efter varje projekts presentation var ordet fritt för övriga åhörare att kommentera, ställa frågor och ge tips. Med vid workshopen fanns en panel som bidrog med råd och stöd. Panelen bestod av moderator Fredrik Hörstedt, Kajsa Hedberg, vd Swedish incubators & Science Parks och Kjell-Håkan Närfelt, Chefsstrateg på VINNOVA.

– Många gånger när vi pratar om nyttiggörande har vi separerat det från forskningen. ”Okey, nu när forskningen är färdig, ska jag patentera, ska jag kommersialisera det här?” Egentligen startar det här dag ett, när du börjar forska. Du bör ha en idé om vad det är för nya kunskapstillgångar du skapar. Och hur ska de användas, säger Kjell-Håkan Närfelt och fortsätter:

– Ska de användas för att förbättra undervisningen? Kan de användas för att förbättra samverkan med andra parter? Ska det kommersialiseras? Du måste börja tänka på vad som är dina kunskapstillgångar!

Under seminariet fördes också en diskussion om vem som egentligen bör äga patenten. Det visade sig att de flesta forskare valt en av följande två vägar:

  1. Forskarna äger patentet själva eller
  2. Projektet drivs i ett konsortium där företagen antingen äger patenten eller erbjuds rättigheter till dem.

–  Men kom ihåg, du gör inga pengar på patent eller i rättstvister – det är i avtalen du tjänar pengar, avslutar Kjell-Håkan Närfelt.

Se två av seminariets forskare, Anna Finne Wistrand, KTH och Håkan Engqvist, UU, och Kjell-Håkan Närfelt, Vinnova, berätta om forskning och nyttiggörande här!