Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

ESS – varför byggs en neutronkälla i Lund

Vad är egentligen ESS (European Spallation Source)? Se kortfilmen om den unika materialforskningsanläggningen baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla, som just nu byggs i Lund. Sverige och Danmark är värdnationer i detta stora EU-projekt.

För att kunna göra bättre material måste man förstå materiens inre struktur på detaljnivå. Neutronstrålning används för att studera alltifrån olika material och fenomen som cellulosafibrer, molekyler, spinntronik och supraledare.  Speciellt proteiner och cellstrukturer pekas ofta ut som områden med stor kapacitet att bibringa ny kunskap.

För att Sverige ska kunna dra full nytta av ESS finansierar SSF ett doktorandprogram för 20 doktorander, utspridda på sex olika universitet, (KTH, Chalmers, Linköpings, Lunds, Uppsala och Stockholms unviersitet). Programmet kallas SwedNess och leds av Kristina Edström vid Uppsala universitet och Martin Månsson, KTH.

SwedNess finansieras med 120 miljoner kronor av SSF under perioden 2016-2021, med möjlighet till förlängning. SSF bidrar också med drygt 6 miljoner kronor till NordForsk, för nordiskt samarbete inom neutronforskning.