Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Färre gyntester med ny teknik

Det är möjligt att utöka antalet år mellan gynekologiska cellprovtagningar om vården använder test för HPV istället för cytologibaserad screening.

Det gynekologiska cellprovtagningsprogrammet har fram till nyligen använt cytologiska tester för att hitta kvinnor med ökad risk att utveckla livmoderhalscancer. Men det har länge varit känt att tester som detekterar förekomst av DNA från humant papillomvirus, HPV, har högre känslighet för att upptäcka de cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer om de inte behandlas.

Det har dock hittills varit oklart om HPV-baserad screening leder till onödig upptäckt även av cellförändringar som aldrig skulle ha utvecklats till cancer. Det har inte heller fastställts om tidsintervallet mellan testerna skulle kunna förlängas om HPV-baserad screening skulle införas.

En ny studie från Karolinska Institutet är en långtidsuppföljning av den nationella randomiserade studien Swedescreen, som startade år 1997. I hela landet randomiserades fler än 12 000 kvinnor i åldrarna 32-38 år till antingen dubbel testning med både HPV-test och cytologiskt prov, eller enbart cytologiskt prov. När forskarna nu gjorde en uppföljning, 13 år efter att studien startade, fann de att den ökade upptäckten av förstadier till cancer vid HPV-baserad testning återspeglar tidigare upptäckt snarare än onödiga fynd av ofarliga förändringar. Forskarna undersökte även hur länge de olika metoderna gav ett fullgott skydd.

– Skyddet av HPV-baserad screening efter fem år var ungefär detsamma som för cytologiskt prov efter tre år. Resultatet pekar på att med HPV-baserad gynekologisk cellprovtagning vore det möjligt med provtagning vart femte år i stället för vart tredje, som vi har idag, säger Miriam Elfström vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Studien publicerades i British Medical Journal.