Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Femtio sökte Strategisk mobilitet

Ansökningstiden för SSF:s utlysning inom programmet Strategisk mobilitet har nu gått ut. Femtio personer ansökte om bidrag för att röra sig strategiskt mellan akademi, näringsliv eller på annat sätt.

Tjugotre av de sökande vill röra sig från akademi till näringsliv och 26 av de sökande tvärtom. En av de sökande vill röra sig på något annat sätt. Trettiofem av de sökande är män.

De som har sökt är verksamma inom områdena:

  • Beräkningvetenskap och tillämpad matematik: 5
  • Informations-, kommunikations- och systemteknik: 17
  • Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna: 6
  • Livsvetenskaperna: 9
  • Materialvetenskap och materialteknologier: 10
  • Övrigt: 3

SSF har tillsatt en beredningskommitté med personer med olika ämnesmässig bakgrund från både industri och akademi. SSF planerar att kunna ta styrelsebeslut angående bidrag innan årets slut.