Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Filmklipp från Mot en virtuell värld

Ulf Wahlberg, Ericsson, hoppas att innovationer får stort utrymme i den kommande forskningspropositionen. Se en kort intervju med honom eller hela hans föredrag från SSF:s forskningspolitiska seminarium Mot en virtuell värld. Se också filmklipp med Eva Pilsäter Faxner, Stockholms läns landsting, som talade om e-hälsa.

Sverige har bra grundförutsättningar för att skapa innovationer i form av tjänster eller produkter från forskning, menar Ulf Wahlberg. Men innovationssystemet behöver ses över och belysas i den kommande forskningspropositionen. I en kort intervju berättar han mer om detta:

Intervju med Ulf Wahlberg.

Se hela Ulf Wahlbergs föredrag från seminariet här:

Ulf Wahlbergs föredrag.

Nya möjligheter för patienter

I Stockholms läns sjukvårdsområde pågår nu ett arbete med att införa nya e-tjänster i vården. Syftet är att stärka patientens egen makt över sin hälsa genom till exempel självskattning av symptom, att skicka frågor och få svar från vården över nätet, att boka tider och följa remisser. Tjänsterna ska dessutom underlätta för personalen. Eva Pilsäter Faxner, utvecklingsdirektör inom Stockholms läns sjukvårdsområde, ger huvuddragen av projektet i en kort intervju:

Eva Pilsäter Faxner i intervju.

Se också hela hennes föredrag under seminariet:

Eva Pilsäter Faxner föredrag.