Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Flest ansökningar inom bakteriella infektioner

Femtiosju ansökningar kom in till forskningsprogrammet Synergibidrag inom infektionsbiologi. Mer än hälften av dem vill lösa problem inom bakteriella infektioner.

Området bakteriella infektioner fick 25 ansökningar medan 21 handlar om virusinfektioner. Svampar och parasiter står i fokus för två respektive fem ansökningar. Fyra projekt involverar både bakterier och virus. Sammantaget 57 projekt konkurrerar om cirka 6-10 bidrag på sammanlagt omkring 200 miljoner kronor.

Av huvudsökande är cirka 32 procent kvinnor och cirka 68 procent män. De huvudsökande är mellan 37 och 65 år gamla, med en medelålder på nästan 50 år. Medsökande håller sig i ungefär samma intervall, med en spännvidd på 30-72 år och en medelålder som också är närmare 50 år.

Fördelning på lärosäten:
Huvudsökande (%) Medsökande (%)
Karolinska Institutet 22,8 20,6
Göteborgs universitet 17,5 10,7
Umeå universitet 17,5 10,7
SLU 12,3 16,0
Lunds universitet 10,5 9,9
Uppsala universitet 10,5 8,4
Stockholms universitet 3,5 5,3
Linköpings universitet 3,5 8,4
SVA 1,8 1,5
Chalmers 0 3,1
KTH 0 3,1
Smittskyddsinstitutet 0 1,5