Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskare får hjälp göra affärer

Vilka produkter leder forskningen till? Foto: Karin Nordin

SSF satsar i samarbete med Vinnova på ett nytt program för att forskningsresultat ska komma till nytta.

– Det här är en satsning för att få bättre utväxling av forskningsresultat i kommersiella sammanhang. SSF gör strategiska satsningar på forskning så det är viktigt att resultaten exploateras och når ut på marknaden, säger Henryk Wos, forskningssekreterare på SSF.

Ett antal utvalda forskare som tidigare haft finansiering från SSF inbjuds därför att delta i det nya pilotprogrammet för kommersialisering. Målet är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om kommersialisering och att ta fram förslag på så kallade verifieringsprojekt som är direkt baserade på forskarnas egna resultat. Verifiering innebär att forskaren ser över tekniska egenskaper och kommersiella möjligheter för sin idé. Omkring tjugo forskare eller forskargrupper kommer att ingå i programmet.

– Forskarna behöver inte ha någon väl genomtänkt idé ifrån början, men de måste ha resultat som går att kommersialisera. Under programmets gång arbetar vi för att hitta forskningens verkliga marknadspotential, förklarar Jan Fahleson, forskningssekreterare på SSF.

Bidrag till bästa projekten

Detta pilotprojekt stöds från SSF med 1,7 miljoner kronor. De bästa projekten kommer att få upp till en halv miljon kronor vardera för att utveckla ett affärskoncept.

Programmet är uppbyggt kring Vinnovas modell för kommersialisering. Den presenteras under en första workshop i oktober. Deltagarna får sedan chans att ta fram ett eget koncept som bedöms av en expertpanel under en andra workshop. De mest intressanta idéerna går vidare i processen med en verifieringsplan och budget. Projekt som bedöms ha mycket hög potential kan efter en tredje workshop få enskilda bidrag för den fortsatta kommersialiseringen. Sedan återstår ytterligare två workshops där utvecklingen fortsätter.

Unik möjlighet

– Vinnova har lång erfarenhet av verifiering och kompetens inom området. Vi kommer att göra en snabb uppföljning av det här pilotprogrammet och om det är framgångsrikt kommer vi att utveckla samarbetet vidare, säger Henryk Wos på SSF.

Han tillägger att samarbetet med Vinnova ger en unik möjlighet att optimalt utnyttja de båda organisationernas erfarenhet och potential för kommersialisering av forskningsresultat.

Programmet organiseras och genomförs av:
Jan Fahleson, SSF: jan.fahleson@strategiska.se, 08-505 816 72
Henryk Wos, SSF: henryk.wos@strategiska.se, 08-505 816 71
Kjell Håkan Närfelt, Vinnova: KjellHakan.Narfelt@VINNOVA.se, 08-473 30 47
Marie Wall, Vinnova: Marie.Wall@VINNOVA.se, 08-473 32 19