Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskare inspirerar gymnasielärare

Kungl. Vetenskapsakademien, Skolverket och SSF har inlett ett samarbete om fortbildning inom naturvetenskap och matematik för gymnasielärare. Under våren 2011 anordnas fyra temadagar.

Det finns ett starkt önskemål om bättre möjligheter till fortbildning och fördjupning för gymnasielärare. För att möta efterfrågan har Kungl. Vetenskapsakademien därför gått samman med Skolverket och Stiftelsen för Strategisk Forskning för att gemensamt arrangera temadagar för gymnasielärare.

Under våren 2011 anordnas fyra temadagar för att inspirera gymnasielärare genom att låta forskare presentera spännande nyheter från forskningen inom aktuella områden. Ett viktigt syfte är att bidra till en höjning av den allmänna kunskapsnivån.

Regionala utvecklingscentra inbjuds att lämna in en intresseanmälan att bli värd för en temadag. Avsikten är att upprepa de fyra temadagarna till hösten för att under 2012 och 2013 anordna åtta temadagar per termin och då utöka antalet teman.

Mer information från Skolverket

Kontaktperson på SSF: Ingvar Isfeldt, tel. 08 505 816 64