Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskarna etablerar sig i Sverige

De har disputerat i Sverige och bedrivit självständig forskning utomlands. Nu har de lockats tillbaka till Sverige med hjälp av programmet Ingvar Carlsson Award.

Möt alla forskarna som får bidraget från SSF för att återvända till Sverige och etablera sin forskning i den här filmen:

Tolka magnetkameraundersökningar

Klas Modin, Chalmers, ska göra det möjligt att tolka bilder av hjärnan tagna med magnetkamera på ett bättre sätt.

Sjukdomar i mitokondrierna

Anna Wredenberg, Karolinska Institutet, använder bananflugor för att studera genetiken vid mitokondriella sjukdomar.

Tredimensionella bilder av virus

Filipe Maia, Uppsala universitet, ska ta fram tredimensionella bilder av biologiska prover, till exempel virus, med hjälp av frielektronlaser.

Läkemedel mot cancer

Caroline Palm Apergi, Karolinska Institutet, har som mål att utveckla läkemedel mot cancer med hjälp av syntetiska RNA-molekyler.

Nyupptäckta celler

Jenny Mjösberg , Karolinska Institutet, har varit med och upptäckt en ny grupp celler i immunförsvaret. Nu vill hon studera vilken koppling den har till inflammatorisk tarmsjukdom och cancer.

Mystiska molekyler

Erik Larsson, Göteborgs universitet, är bioinformatiker och analyserar stora dataset för att ta reda på mer om betydelsen av icke-kodande RNA för utvecklingen av cancer.

Upptäcka många molekyler

Aleksandra Foltynowicz-Matyba, Umeå universitet, tar fram teknik för att detektera många molekyler samtidigt med hjälp av mid-infraröd optisk frekvenskamspektroskopi.