Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskarskola firar hundrade doktorn

Forum Scientium är en forskarskola som startades med stöd från SSF. Nu har hundra doktorander gått igenom skolan och blivit doktorer. Stefan Klintström är programsamordnaren som känner dem alla.

Stefan KlintströmStefan Klintström

Vad är Forum Scientium?

Det är en forskarskola för doktorander inom life science vid Linköpings universitet. Vi utbildar doktorander för att de ska kunna välja att arbeta i näringslivet efter disputationen. Samtidigt får de naturligtvis en grund för att välja akademin men fokus är på näringslivet. Sjuttio procent av våra färdiga doktorer går till näringslivet.

Vad betyder forskarskolan för doktoranderna?

Den extra tid doktoranderna lägger på forskarskolan tjänar de igen många gånger. Det blir bättre, roligare och mer mångvetenskaplig forskning och de får ett stort kontaktnät. Forskarskolan hade inte funnits utan SSF:s stora stöd de första åren. Nu finns det inte så mycket pengar men intresset är ändå så stort att nu betalar handledarna själva för att doktoranderna ska få vara med. Vi måste också säga nej till några som vill vara med eftersom vi inte kan ha en jättestor grupp. I för stora grupper blir inte kontakterna lika bra.

Vad har ni för er i forskarskolan?

Vi har kurser i till exempel projektledning, statistik och patenträttigheter. Vi ordnar studiebesök och skapar kontakter mellan doktorander och näringslivet. På det sättet ser doktoranderna tidigt vilken nytta man har av en doktorsexamen även i näringslivet och att det finns roliga jobb för dem därute. Vi arbetar också mycket med tvinning. Tvinning uppstår när personer med olika bakgrund möts och hittar gemensamma problem och frågeställningar. Det kan ske både spontant och med tvingande möten och tvinnings kan ibland utvecklas till helt nya forskningsprojekt eller samarbetsformer.

Hundra avhandlingar Hundra avhandlingar har publicerats.