Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskning i Sverige – världsklass eller strykklass?

Under ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv med titeln ”Forskning i Sverige – världsklass eller strykklass?” diskuterades Sveriges satsning på forskning.

Diskussionen utgick från rapporten, ”Excellens eller korpulens?”, om hur Sverige som forskningsnation står sig i den internationella konkurrensen, skriven av Faugert & Co Utvärdering. 

I rapporten jämfördes Sverige med fyra länder: Danmark, Nederländerna, Schweiz och Singapore, och två delstater: Bayern och Kalifornien, som alla presterar forskning i världsklass. Slutsatsen var att Sverige presterar sämre än jämförelseländerna i fem av sex indikatorer: 

• FoU-investeringar som andel av BNP, totalt och uppdelat på sektorer.
• Antal forskare per 1 000 anställd (undantaget där Sverige hävdar sig bäst med 1,5%) samt andel forskare i näringslivet.
• Budgetanslag för FoU.
• Antal publikationer per 1 000 invånare.
• Andel högciterade publikationer.
• Antal forskande lärosäten och andel som är topprankade.

Rapporten visade mer att Sveriges FoU-investeringarna, trots att de fortfarande utgör en förhållandevis stor andel av Sveriges BNP, har minskat relativt stadigt de senaste två decennierna, samtidigt som de har ökat i alla utom ett av de andra jämförelseländerna. Utvecklingen beror främst på minskade investeringar inom näringslivet. Vidare har Sveriges vetenskapliga produktivitet försämrats och forskningen tycks dessutom genomgående hålla en lägre kvalitet än de jämförande länderna, menade rapportförfattarna. 

Medverkande på seminariet gjorde Sveriges Utbildningsminister, Anna Ekström (S), Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv och Emil Görnerup, Forskningspolitisk expert Svenskt Näringsliv.

Lars Hultman, vd på SSF, var en av deltagarna i panelen, tillsammans med Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet och Stefan Christiernin, Forskningschef Volvo Cars och Lars Hjälmered, Utbildningspolitisk talesperson för moderaterna. Lars Hultman framförde bland annat tanken att Sverige behöver mera spets och motsvarande profilering mellan svenska högskolor och universitet.

Se gärna seminariet ”Forskning i Sverige – världsklass eller strykklass?” här!