Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskning måste omsättas snabbare

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist är civilingenjör inom teknisk fysik och har en bakgrund inom Volvo och Svenskt Näringsliv. Åren 2008-2009 är hon ordförande för Stiftelsen för Strategisk Forskning.


Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.
Foto: T. Busch-Christensen.

Vad hoppas du som ny ordförande kunna bidra med?

– Med min bakgrund som bland annat kvalitetschef på Volvo Personvagnar och chef för Volvos framtidskontor i Kalifornien, vet jag hur viktigt det är att näringslivet snabbt får tillgång till forskningsresultat. Forskning måste omsättas snabbare för att säkerställa Sveriges konkurrenskraft. Därför är det viktigt att
bygga fler och bättre broar mellan svenskt näringsliv och forskarsamhället.

Hur ser du på stiftelsens roll i det svenska forskningsfinansieringssystemet?

– Tillsammans med andra finansiärer som Vetenskapsrådet och VINNOVA har vi en viktig roll. Tillsammans är vi ett kitt i hela systemet. SSF:s styrka är att vi vågar vara lite okonventionella, vi vågar satsa på forskning som kanske ses som lite udda och som har en hög risk. Det ska vi fortsätta med.

Vilken typ av forskning ska Sverige satsa på?

– Eftersom vi är ett litet land tror jag det är viktigt att satsa på några utvalda områden som är viktiga för vår framgång och utveckling, med andra ord de områden som SSF just nu prioriterar: bioteknik, läkemedelsutveckling och medicinsk teknik; informations-, kommunikations- och systemteknik; materialutveckling samt produktframtagning och forskning för stöd av processindustrin. Vi ska bygga på de styrkor vi har – men samtidigt hålla ögonen öppna för nya områden.