Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskning med brukarmedverkan

Patienterna, det vill säga förr eller senare vi alla, ska ha inflytande över forskningen och rätt till information om dess resultat. Det är en av grundpelarna för forskningssamarbetet inom Combine.

Vi lever i en tid av kunskapsexplosion inom medicin och biologi, där vi för första gången – sedan ett 10-tal år – kan förstå DNA-koden till våra egna liv. Därmed är det också möjligt att förstå och påverka de molekylära processer som styr hälsa och sjukdom på ett helt annat sätt än någonsin tidigare.

De önskemål och krav som ställs är bland annat att:

 • Individerna/patienterna (förr eller senare vi alla) ska ha
  inflytande över forskningen och rätt till information om
  dess resultat.
 • Forskningen bedrivs så att Sveriges ofta unika möjligheter
  utnyttjas. Bland annat bör man utveckla nationella projekt
  så att hela Sveriges möjligheter till kunskapsutveckling
  används, exempelvis med kvalitetsregister och biobanker.
 • Vården får tillgång till den nya kunskapen snabbt, effektivt
  och på ett sådant sätt att vården i hela Sverige påverkas.
 • Kunskapen kan delas med företag som utvecklar nya
  läkemedel och andra produkter för att främja hälsa. Detta
  ska ske på ett sätt där Sveriges unika konkurrensfördelar
  inom forskning och sjukvård nyttjas, där patienternas
  integritet tas till vara, och där företag i Sverige kan utvecklas
  på nya sätt.

Forskningssamarbetet Combine har som mål att uppfylla alla dessa krav. Projekten beskrivs i en ny broschyr från Combine. Ladda ner den här.

Reumatiska sjukdomar

Combine kretsar kring några av våra vanligaste kroniska sjukdomar – inflammationssjukdomar som drabbar leder och muskler – reumatiska sjukdomar.

Projektet finansieras gemensamt mellan Vinnova, Vårdalstiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, KK-stiftelsen och Reumatikerförbundet. Programmet Combine har nu arbetat i 4 av de 5 år som hittills garanterats finansiering.