Hoppa till innehåll
EN In english

Multidimensionell diffusions-MR

Diarienummer
AM13-0090
Start- och slutdatum
140401-200630
Beviljat belopp
19 400 000 kr
Förvaltande organisation
Linköping University
Forskningsområde
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik

Summary

Genom att tillämpa moderna matematiska verktyg ämnar vi utveckla en ny generation av diffusions-MR (dMRI) för avbildning av vävnadens mikrostruktur med en hittills oskådad detaljrikedom och precision. Den nya generationens dMRI-teknik designas för att mäta ökade kliniska behov för icke-invasiva tekniker för att bedöma cellförändringar orsakade av sjukdomar så som multipel skleros, cancer, Alzheimers sjukdomar och hjärntrauman. Det multidisciplinära forskningsprogrammet, som involverar forskare från tillämpad matematik, informationsteori, medicinsk strålningsfysik och fysikalisk kemi, arbetar enligt följande plan: 1) utveckling av matematiska verktyg för att rekonstruera cellulära mikrogeometrier från nya metoder för dMRI, 2) validering av metoder genom Monte Carlo-simuleringar och experiment på material med känd struktur, 3) utveckling av mjukvara för försöksdesign, analys och visualisering av data, 4) mätningar på friska volontärer, 5) spridning av metoderna genom forskarutbyte med världsledande MR-kliniker. De utvecklade teknikerna kommer att patenteras och framöver kommersialiseras, vilket kommer att bidra till att stärka Sveriges medicintekniska industri.

Populärvetenskaplig beskrivning

Genom att tillämpa moderna matematiska verktyg ämnar vi utveckla en ny generation av magnetresonanstomografi för avbildning av hjärnvävnadens mikrostruktur med en hittills oskådad detaljrikedom och precision. Den nya generationens teknik designas för att mäta ökade kliniska behov för icke-invasiva tekniker för att bedöma cellförändringar orsakade av sjukdomar så som multipel skleros, cancer, Alzheimers sjukdomar och hjärntrauman. Det multidisciplinära forskningsprogrammet, som involverar forskare från tillämpad matematik, informationsteori, medicinsk strålningsfysik och fysikalisk kemi, arbetar för utveckling av matematiska verktyg för att rekonstruera cellulära mikrogeometrier från nya metoder för magnetresonanstomografi, analys och visualisering av data, mätningar på friska volontärer, samt spridning av metoderna genom forskarutbyte med världsledande MR-kliniker. De utvecklade teknikerna kommer att patenteras och framöver kommersialiseras, vilket kommer att bidra till att stärka Sveriges medicintekniska industri.