Hoppa till innehåll
EN In english

EU Horizon Europe - RAS 2021b

Ansökningsperiod
210609-210901
Bidragsperiod
2021-2022
Belopp (milj kr)
2.1
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) ska stödja svenska forskare i arbetet med att söka EU-bidrag i programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning”, avsätter stiftelsen 5,6 miljoner kronor för sökande som redan har pågående SSF-projekt eller har avslutat sådana projekt efter januari 2018.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 20 7 35%
Livsvetenskaperna 10 4 40%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 6 2 33%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 4 1 25%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 3 0 0%
Manliga huvudsökande 17 7 41%
Visa projekt