Hoppa till innehåll
EN In english

EU Horizon Europe - RAS 2022

Ansökningsperiod
220113-220301
Bidragsperiod
2022-2023
Belopp (milj kr)
10.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) stödjer svenska forskare i arbetet med att söka EU-bidrag i programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd”, avsätter stiftelsen 10 miljoner kronor för sökande som avser söka som koordinatorer i HEU pelare 2 projekt.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 12 5 42%
Livsvetenskaperna 3 1 33%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 4 2 50%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 3 1 33%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 1 0 0%
Övrigt 1 1 100%
Kvinnliga huvudsökande 5 2 40%
Manliga huvudsökande 7 3 43%
Visa projekt