Hoppa till innehåll
EN In english

FFL 2 - extra bidrag till kvinnliga forskare

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2005-2008
Belopp (milj kr)
12.6
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

I samband med INGVAR-utlysningen, beslutade styrelsen att avsätta 10 milj kr för ramanslag till ett mindre antal kvinnliga sökande, som placerat sig långt fram i urvalsprocessen - men inte tilldelats något INGVAR-anslag - och eventuellt bedöms ha förutsättningar att vid ett senare ansökningstillfälle återkomma med goda ansökningar.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 5 5 100%
Livsvetenskaperna 2 2 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 1 1 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 2 2 100%
Kvinnliga huvudsökande 5 5 100%
Manliga huvudsökande 0 0 0%
Visa projekt