Hoppa till innehåll
EN In english

Förnyelseanslag, Senior Individual Grants

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2004-2007
Belopp (milj kr)
41.1
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser ett antal anslag för är att möjliggöra för forskare med en stark forskningskarriär bakom sig att söka nya utmaningar. Berättigade att söka är seniora, internationellt erkända forskare inom naturvetenskap, teknik eller medicin, som önskar förnya sin forskning och pröva nya gränsöverskridande idéer. Den föreslagna forskningen skall komma svenskt näringsliv och samhälle till nytta. I första etappen utlyses 20 anslag på vardera 1,5 milj kr för ett års forskning, där nya vyer och idéer prövas med frihet från betungande reguljära åtaganden, som t ex undervisning och administration. Ett år senare kommer stiftelsen att inbjuda dem som fått anslag att, i inbördes konkurrens, söka forskningsanslag för tre års forskningsverksamhet baserad på idéer och resultat från förnyelseåret.

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 18 18 100%
Livsvetenskaperna 5 5 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 3 3 100%
Materialvetenskap och materialteknologier 2 2 100%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 7 7 100%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 1 1 100%
Kvinnliga huvudsökande 1 1 100%
Manliga huvudsökande 17 17 100%
Visa projekt