Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Forskarskolor 1995

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 95:07a Materialvetenskaplig forskarskola MV 960101 – 051231 30 000 000
A3 95:09 Brinellcentrum, metallurgisk forskning MV 970101 – 051231 48 000 000
A3 95:11 Forum Scientum BT 960101 – 041231 77 000 000
A3 95:06 Molekylär & cellulär växtbiologi, forskarskola LV 960101 – 051231 10 000 000
A3 95:02 Strukturbiologi LV 960101 – 041231 65 000 000
A3 95:01 Teknik, management och ekonomi (IMIE) Öv 950101 – 041231 63 000 000
A3 95:12 Vetenskapliga beräkningar MB 960101 – 071231 64 002 470
A3 95:08 Skogsindustriell forskarskola, FPIRC Öv 960101 – 051231 45 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt