Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Forskarskolor 1997

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 97:48 Produktionsteknik (PROPER) Öv 980101 – 041231 66 000 000
A3 97:50 Nukleinsyraforskning BT 980101 – 041231 37 000 000
A3 97:39 Cellfabrik för funktionell genomforskning BT 980101 – 041231 34 000 000
A3 97:40 Realtidssystem IT 980101 – 071231 94 003 151
A3 97:41 Yt- och kolloidteknologi MV 980101 – 051231 64 000 000
A3 97:47 Trämekanik Öv 980101 – 091231 52 000 000
A3 97:44 Instrument- och mätteknik IT 980101 – 061231 51 999 999
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt