Hoppa till innehåll
EN In english

Autonoma system

Diarienummer
A3 95:14
Start- och slutdatum
960101-021231
Beviljat belopp
73 000 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Forskningsprogram och forskarutbildning med inriktning mot robotteknik. Syftet är att utveckla industriellt relevanta system som kan arbeta autonomt över långa tidsperioder - i kända eller okända omgivningar - medan de löser specifika problem eller uppnår specifika mål. Sådana system kan exempelvis sändas på uppdrag till miljöer som är farliga för människor att vistas i. De kan också assistera i tråkiga eller besvärliga sysslor som till exempel städning, transporter och övervakning.

Populärvetenskaplig beskrivning