Hoppa till innehåll
EN In english

Biokompatibla material

Diarienummer
A3 95:10
Start- och slutdatum
960101-031231
Beviljat belopp
46 000 000 kr
Förvaltande organisation
Chalmers University of Technology
Forskningsområde
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna

Summary

Tvärvetenskapligt forskningsprogram inom materialvetenskap, fysik, biologi och medicin. Målet har varit att utveckla funktionella biomaterial som är skräddarsydda för att ge ett biologiskt respons som är optimalt för den avsedda användningen. Den internationella utvecklingen går nu mot specialutvecklade biomaterial. Med hjälp av ytkemi, nanoteknik m m. tillverkas funktionaliserade ytskikt, biomolekylära eller cellulära ytskikt och inbyggd frigöring av läkemedel. Man kan räkna med förfinade kirurgiska ingrepp och väsentligt bättre vård och rehabilitering av patienter genom den systematiska utvecklingen av Programmet omfattar fem större och tre mindre projekt. Information om dessa finns samlad i ett projektregister som uppdateras två gånger per år och som granskas av programstyrelsen minst en gång per år. Utbildningen av doktorander är kopplad till forskarskolan i materialvetenskap.

Populärvetenskaplig beskrivning