Hoppa till innehåll
EN In english

Polymerteknik

Diarienummer
A3 95:07b
Start- och slutdatum
960101-031231
Beviljat belopp
21 000 000 kr
Förvaltande organisation
Chalmers University of Technology
Forskningsområde
Materialvetenskap och materialteknologier

Summary

Programmet är inriktat mot molekylär polymerteknik. Det omfattar framställning av och egenskaper hos funktionella polymerer, dvs polymerer med speciella egenskaper - elektriska, optiska eller ytegenskaper. Utveckling av funktionella polymerer är av intresse inom kommunikation, datorteknik, energi och biomedicin. Programmet innehåller tre delprojekt: Jonledande polymerer, Elektro-optiskt aktiva polymerer samt Framställning och egenskaper hos ytmodifierade polymerer och ytbeläggningar. Nio doktorander är engagerade i programmet. Utbildningen av doktorander är kopplad till forskarskolan i materialvetenskap.

Populärvetenskaplig beskrivning