Hoppa till innehåll
EN In english

Artrit och kronisk värk: nya modeller och angreppspuntker

Diarienummer
FFL09-0011
Start- och slutdatum
110101-170831
Beviljat belopp
10 000 000 kr
Förvaltande organisation
Karolinska Institutet
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Chronic pain is a major health problem resulting in a marked reduction in quality of life for the individual as well as extensive costs for the society. A recent survey in Europe showed that a large portion of reported persistent pain is localized to joints and that osteoarthritis and rheumatoid arthritis (RA) combined is the most common cause of pain (42 %). This proposal is focused on chronic joint pain and we are using RA as our model system. The first part is focused on characterization and validation of pain behavior in already well-established experimental models of RA, used for studies of disease mechanisms. Surprisingly, pain has not yet been assessed in these models. In the second part, novel peripheral and spinal mechanisms hypothesized to play important roles in inflammatory joint pain will be explored using molecular, electrophysiological and behavioral techniques in the animal models and in cell culture systems. We are focusing on the potential nerve-damaging aspect of long-term inflammation in the joint, as well as glia-associated factors in the spinal cord. The long-term goal is to form a predictive translational platform for inflammatory pain research that bridges different disciplines and preclinical and clinical research. Our vision is that knowledge from this work will not only increase our understanding for inflammatory joint pain, but also for pain regulation in other inflammatory conditions. Ultimately our goal is to identify new targets for pain relief.

Populärvetenskaplig beskrivning

Kronisk smärta är ett växande hälsoproblem som är förenat med sänkt livskvalitet för den enskilde och omfattande kostnader för samhället. En europeisk studie genomförd 2006 visade att många som lider av kronisk värk har ont i leder, och att artros och ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) sammantaget är den vanligaste orsaken till långvarig smärta (42 %). Listan av läkemedel som används för smärtlindring är kort och många av de preparat som används idag ger ej tillräcklig smärtlindring eller är förenade med biverkningar. Det är därför viktigt att vi ökar vår kunskap kring hur kronisk värk uppstår så att vi kan utveckla nya och bättre läkemedel mot smärta. Min forskning är centrerad kring kronisk inflammation och ledvärk och vi använder RA som modellsystem. Det första syftet med denna ansökan är att karakterisera och validera smärtbeteende i redan väletablerade djurexperimentella modeller av RA. Överraskande nog har smärta inte undersökts i flera av dessa modeller, trots att de används regelbundet för studier av ledgångsreumatism som sjukdom. Det andra målet med vår forskning är att undersöka olika mekanismer som kan ligga bakom ledvärk. Vi kommer att studera orsaken till smärta både lokalt, i nerver i leden, och i ryggmärgen. I leden kommer vi att undersöka teorin att långvarig inflammation kan leda till nervskada, som påverkar smärtsystemet negativt. Smärtsignalerande nerver kopplas om i ryggmärgen och många studier tyder på att det kan uppstå en ”amplifiering” av smärtsignalerna här, analogt med att man ”vrider upp volymen”. Nya spännande rön visar att celler som kallas ”glia” kan påverka denna amplifieringsprocess i ryggmärgen. Vi kommer därför att studera glia, och faktorer som är associerade med en ökad aktivitet i dessa celler, med hopp att hitta en koppling mellan gliaceller och kronisk ledvärk. Det långsiktiga målet med våra studier är att bygga en plattform för smärtforskning som sammanlänkar olika discipliner och djurexperimentell forskning med klinisk forskning. Vi samarbetar därför med reumatologer och smärtläkare och kommer att jämföra resultat från våra djurmodeller med analyser av smärtupplevelse och olika faktorer i vävnadsprover från patienter med RA. Vår vision är att vår forskning kommer att generera kunskap som inte bara ökar förståelsen för inflammatoriska ledsmärtor, utan också för smärtsignalering vid andra inflammatoriska sjukdommar. Det yttersta målet med vårt arbete är att identifiera nya angreppspunkter för smärtlindring.