Hoppa till innehåll
EN In english

Genome och proteome analys av bakteriell virulence

Diarienummer
FFL09-0015
Start- och slutdatum
110101-161231
Beviljat belopp
9 634 749 kr
Förvaltande organisation
Lund University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Bakteriella infektioner utgör idag ett stort och globalt hälsoproblem. Den ökande resistensen mot antibiotika är alarmerade och det finns idag ett stort behov av att hitta nya metoder för att karakterisera och förhindra den den pågende utvecklingen. Den här projektet beskriver ett tillvägagångssätt som på ett unikt detaljerat sätt beskriver varför vissa bakteriestammar är mer virulenta än andra. Tillvägagångssättet bygger på nyligen utvecklad teknologi som medför att alla proteiner i en bakterie inte bara kan identifieras och kvantifiers utan också hur de enskilda proteinerna också kan räknas. Genom att infektera möss med ofarliga bakterier, i det här fallet streptoccocus pyogenes, tills de har anpassat sig till den nya värden och utvecklat patogena egenskaper kan man skapa en idealisk model för att studera hur bakterierna blir mer patogena. De nya stammarna kommer sedan att karakteriseras genetiskt och hur deras proteinnivåer förändras. Genom bioinformatisk modellering kan den detaljerande informationen omvandlas till modeller som beskriver vilka genprodukter som är av stor vikt för den förvärvade virulensen. Relevansen av dessa genprodukter kommer sedan testas genom att genetiskt ta bort dem och se om graden av virulens förändras. Projektet beskriver ett generellt tillvägagångssätt för hur förvärvand baktierevirulens uppkommer för att skapa nya framtida terapier för bakteriella infektionssjukdomar.

Populärvetenskaplig beskrivning

Bakteriella infektioner utgör idag ett stort och globalt hälsoproblem. Den ökande resistensen mot antibiotika är alarmerade och det finns idag ett stort behov av att hitta ny metoder för att karakterisera och förhindra den den pågende utvecklingen. Det är sedan tidigare känt att vissa bakteriestammar är ofta associerade med mer allvarliga typer av bakteriella sjukdomar som till exemple sepsis. Målsättningen i det här projktet är att utveckla en metod som kan förklara varför vissa bakteriestammar är farliga än andra. I första hand kommer grupp A streptococcer studeras som idag är ett stort medicinskt problem, men metoden kommer också att modifieras för att studera andra typer av bakterier. Förhoppningen är att kunna förutse vilka patienter som riskerar att få de allvarligare typerna av bakteriella sjukdomar för att i kunna ge dem rätt vård snabbare. I förlägningen är målsättningen att använda metoden för att identifiera nya måltavlor för nya läkemedel och vaccin.