Hoppa till innehåll
EN In english

Framtagande av nya behandlingar vid kardiorenal sjukdom

Diarienummer
FFL09-0032
Start- och slutdatum
110101-161231
Beviljat belopp
9 700 000 kr
Förvaltande organisation
Karolinska Institutet
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Kardiovaskulär sjukdom (CVD) är en betydande riskfaktor för att utveckla kronisk njursvikt (CKD) och vice versa. Denna interaktion mellan njure och hjärta kallas för det kardiorenala syndromet och dess förekomst når i det närmaste epidemiska proportioner och bör betraktas som ett globalt hälsoproblem. Kliniska prövningar med läkemedel som syftar till att förbättra patientöverlevanden i sena stadier av CKD har i stor utsträckning misslyckats. Behovet av nya behandlingsalternativ är därför mycket stort i denna patientgrupp. Ett av de mest lovande terapiområdena inom det kardiorenala syndromet är att förhindra förändringar i mineralmetabolismen. Upptäckten av Fibroblast Growth Factor-23 (FGF23) och Klotho har revolutionerat vår förståelse för den endokrina regleringen av mineralmetabolismen. Ur ett kliniskt perspektiv har FGF23 och Klotho hög potential som biomarkör för det kardiorenala syndromet, men är också presumtiva mål för läkemedelsintervention. Inom detta projekt ämnar vi att på ett tvärvetenskapligt sätt angripa rubbningar i mineralmetabolismen som riskfaktor genom cellstudier, djurstudier och utveckling av effektivare fosfatbindande läkemedel. Syftet är ytterst att genom förbättrad behandling reducera sjuklighet och dödlighet hos patienter med kardiorenalt syndrom.

Populärvetenskaplig beskrivning

Hjärt- och kärlsjukdom är en betydande riskfaktor för att utveckla kronisk njursvikt och vice versa. Denna interaktion mellan hjärta och njurar kallas för det kardiorenala syndromet. Förekomsten av måttlig till svår njursvikt, med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, uppgår till 15-20% i västvärldens befolkning och bör därför betraktas som ett globalt hälsoproblem. Tyvärr saknas idag effektiva behandlingar som syftar till att förbättra patientöverlevanden inom denna patientgrupp, och behovet av nya behandlingsalternativ är därför mycket stort. Ett av de mest lovande terapiområdena inom det kardiorenala syndromet är att förhindra uppkomsten av förändringar i kroppens mineralomsättning, framförallt förhöjda nivåer av fosfat i blodbanan. Upptäckten av en tillväxtfaktor, FGF23, har revolutionerat vår förståelse för hur kroppen reglerar nivåerna av fosfat och andra mineraler. Ur ett kliniskt perspektiv finns det hopp om att man kan mäta nivåerna av FGF23 som en markör för förekomsten av kardiorenalt syndrom. FGF23 är dessutom ett lovande mål som kan angripas med läkemedel för att förhindra förändringar i mineralomsättningen. Inom detta projekt ämnar vi att på ett tvärvetenskapligt sätt angripa dessa förändringar genom cellstudier, djurstudier och utveckling av effektivare fosfatbindande läkemedel. Detta syftar ytterst till att förbättra diagnostik och behandling av patienter med kardiorenalt syndrom som i sin tur skulle minska sjukligheten och dödligheten inom denna utsatta patientgrupp.