Hoppa till innehåll
EN In english

Framtagande av nya behandlingar vid kardiorenal sjukdom

Diarienummer
FFL09-0032
Start- och slutdatum
110101-161231
Beviljat belopp
9 700 000 kr
Förvaltande organisation
Karolinska Institutet
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Cardiovascular disease (CVD) is a major risk factor for development of chronic kidney disease (CKD) and vice versa. This mutual relationship is generally referred to as the cardio-renal syndrome, which in developed countries reaches epidemic proportions and should be considered a global health priority. To date, most clinical trials have failed to improve outcome in patients with advanced CKD and improved therapeutic strategies are therefore desperately needed. Currently, the most promising field of research related to CKD is disturbances in mineral metabolism. The discovery of fibroblast growth factor-23 (FGF23) and its permissive co-receptor Klotho has revolutionized our understanding of the endocrine regulation underlying mineral metabolism. In the clinic, FGF23 and Klotho hold great potentials not merely as prognostic biomarkers of the cardio-renal syndrome, but also as novel pharmaceutical targets. Within the proposed studies, we will apply a translational approach, ranging from cell- and animal studies to development of high-efficient polymer-based phosphate-binders. The purpose is ultimately to generate novel therapeutic strategies that will allow a more comprehensive clinical management of the cardio-renal syndrome, leading to reduced morbidity and mortality.

Populärvetenskaplig beskrivning

Hjärt- och kärlsjukdom är en betydande riskfaktor för att utveckla kronisk njursvikt och vice versa. Denna interaktion mellan hjärta och njurar kallas för det kardiorenala syndromet. Förekomsten av måttlig till svår njursvikt, med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, uppgår till 15-20% i västvärldens befolkning och bör därför betraktas som ett globalt hälsoproblem. Tyvärr saknas idag effektiva behandlingar som syftar till att förbättra patientöverlevanden inom denna patientgrupp, och behovet av nya behandlingsalternativ är därför mycket stort. Ett av de mest lovande terapiområdena inom det kardiorenala syndromet är att förhindra uppkomsten av förändringar i kroppens mineralomsättning, framförallt förhöjda nivåer av fosfat i blodbanan. Upptäckten av en tillväxtfaktor, FGF23, har revolutionerat vår förståelse för hur kroppen reglerar nivåerna av fosfat och andra mineraler. Ur ett kliniskt perspektiv finns det hopp om att man kan mäta nivåerna av FGF23 som en markör för förekomsten av kardiorenalt syndrom. FGF23 är dessutom ett lovande mål som kan angripas med läkemedel för att förhindra förändringar i mineralomsättningen. Inom detta projekt ämnar vi att på ett tvärvetenskapligt sätt angripa dessa förändringar genom cellstudier, djurstudier och utveckling av effektivare fosfatbindande läkemedel. Detta syftar ytterst till att förbättra diagnostik och behandling av patienter med kardiorenalt syndrom som i sin tur skulle minska sjukligheten och dödligheten inom denna utsatta patientgrupp.