Hoppa till innehåll
EN In english

system för cellulärt upptag

Diarienummer
FFL09-0181
Start- och slutdatum
110101-170630
Beviljat belopp
9 700 000 kr
Förvaltande organisation
Umeå University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Endocytosis is the way by which cells take up nutrients, regulate cell surface receptors and control membrane rearrangements during migration. The research aims for a thorough understanding of proteins and mechanisms that are used by cells to remodel membranes into carriers for endocytic transport. The project focuses on trafficking driven by the membrane remodelling proteins GRAF1 and EHD2 which mark distinct routes into the cell. Common for these pathways, is that they the facilitate uptake of molecules that are clustered in lipid-dependent microdomains of the plasma membrane. Our previous findings show that these pathways also are important for the behaviour of cells. We will characterise these pathways with the specific aims to: I."Understand the role of GRAF1-dependent endocytosis during regulation of cell motility. II."Define the cellular role of EHD2 in structure-control and clustering of cell surface caveolae. We will use a multidisciplinary approach involving biochemistry, cell biology and advanced microscopy to gain further understanding of the mechanisms involved in endocytic transport. This project deals with basic mechanisms behind membrane remodelling, and the role of endocytic pathways in human disease - topics of both general and clinical interest. We seek a molecular understanding of how endocytic carrier formation is initiatiated and generated to be able to design small molecules that interfere or promote endocytosis.

Populärvetenskaplig beskrivning

Min forskning är inriktad mot hur cellen kan reglera sitt upptag av olika typer molekyler såsom näringsämnen och signalsubstanser. Det finns flera typer av system som sköter cellens upptag. Dessa system bygger på individuella nätverk av proteiner inne i cellen som tillsammans formar cellens omgivande membran till avknoppningar, en slags behållare som transporterar molekyler från utsidan in i cellen. Forskningen är fokuserad på att förstå mekanismerna för dessa molekylära maskinerier samt hur de påverkar andra cellulära processer. Genom att studera individuella proteiners egenskaper och hur de samverkar i cellen kan generella principer för vad som krävs för att ta upp olika typer av molekyler kartläggas. Störningar i dessa upptagssystem återspeglas i sjukdomsbilder såsom infektion och cancer där cellens förmåga till förflyttning spelar en viktig roll. Målet med forskningen är att förstå kopplingarna mellan regleringen av cellulärt upptag och cellulära processer som infektion och hur celler rör sig.