Hoppa till innehåll
EN In english

system för cellulärt upptag

Diarienummer
FFL09-0181
Start- och slutdatum
110101-170630
Beviljat belopp
9 700 000 kr
Förvaltande organisation
Umeå University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Min forskning är inriktad mot hur cellen kan reglera sitt upptag av olika typer molekyler såsom näringsämnen och signalsubstanser. Det finns flera typer av system som sköter cellens upptag. Dessa system bygger på individuella nätverk av proteiner inne i cellen som tillsammans formar cellens omgivande membran till avknoppningar, en slags behållare som transporterar molekyler från utsidan in i cellen. Forskningen är fokuserad på att förstå mekanismerna för dessa molekylära maskinerier samt hur de påverkar andra cellulära processer. Genom att studera individuella proteiners egenskaper och hur de samverkar i cellen kan generella principer för vad som krävs för att ta upp olika typer av molekyler kartläggas. Störningar i dessa upptagssystem återspeglas i sjukdomsbilder såsom infektion och cancer där cellens förmåga till förflyttning spelar en viktig roll. Målet med forskningen är att förstå kopplingarna mellan regleringen av cellulärt upptag och cellulära processer som infektion och hur celler rör sig.

Populärvetenskaplig beskrivning

Min forskning är inriktad mot hur cellen kan reglera sitt upptag av olika typer molekyler såsom näringsämnen och signalsubstanser. Det finns flera typer av system som sköter cellens upptag. Dessa system bygger på individuella nätverk av proteiner inne i cellen som tillsammans formar cellens omgivande membran till avknoppningar, en slags behållare som transporterar molekyler från utsidan in i cellen. Forskningen är fokuserad på att förstå mekanismerna för dessa molekylära maskinerier samt hur de påverkar andra cellulära processer. Genom att studera individuella proteiners egenskaper och hur de samverkar i cellen kan generella principer för vad som krävs för att ta upp olika typer av molekyler kartläggas. Störningar i dessa upptagssystem återspeglas i sjukdomsbilder såsom infektion och cancer där cellens förmåga till förflyttning spelar en viktig roll. Målet med forskningen är att förstå kopplingarna mellan regleringen av cellulärt upptag och cellulära processer som infektion och hur celler rör sig.