Hoppa till innehåll
EN In english

Molnbaserade produkter och produktion (FiC)

Diarienummer
GMT14-0032
Start- och slutdatum
160101-211231
Beviljat belopp
34 600 000 kr
Förvaltande organisation
Mälardalen University, Västerås
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Framtidens produktion och produkter är smarta och uppkopplade med en stor del av intelligensen i Molnet. Detta möjliggör successiv utveckling, effektiva tillverkningsprocesser, ökad flexibilitet, kostnadseffektiv delning av datorresurser; förenklar vidareutveckling och underhåll, och skapar förutsättningar för innovation och nya affärsmodeller. Med fördelarna följer också utmaningar relaterade till såväl effektiv och säker programvara i Molnet, kommunikationssystemet och produkten, som till säkert samarbete internt och med andra tjänster och produkter. Smarta produkter kommer att generera stora mängder data som måste både transporteras till Molnet och bearbetas för att ge produkten “intelligens”. System som måste vara såväl säkra som robusta är speciellt utmanande, tex fordon och inom tillverkning. Den föreslagna forskningen fokuserar på generiska metoder och verktyg för framtidens produkter, tjänster och produktionssystem, med Molnet som en integrerad del. Vi kommer att utveckla arkitekturer och virtuella maskiner för molnbaserad produktion; algoritmer och protokoll för säker kommunikation, speciellt för omfattande beräkningar och för sökningar i stora datamängder i realtid (Big-data); samt tekniker som ger förutsägbarhet och säkerhet i kommunikationen och beräkningarna. Forskningen kommer att utgå från verkliga användarscenarier och resultaten kommer demonstreras i relevanta industrimiljöer.

Populärvetenskaplig beskrivning

Framtidens produktion och produkter är smarta och uppkopplade med en stor del av intelligensen i Molnet. Detta möjliggör successiv utveckling, effektiva tillverkningsprocesser, ökad flexibilitet, kostnadseffektiv delning av datorresurser; förenklar vidareutveckling och underhåll, och skapar förutsättningar för innovation och nya affärsmodeller. Med fördelarna följer också utmaningar relaterade till såväl effektiv och säker programvara i Molnet, kommunikationssystemet och produkten, som till säkert samarbete internt och med andra tjänster och produkter. Smarta produkter kommer att generera stora mängder data som måste både transporteras till Molnet och bearbetas för att ge produkten “intelligens”. System som måste vara såväl säkra som robusta är speciellt utmanande, tex fordon och inom tillverkning. Den föreslagna forskningen fokuserar på generiska metoder och verktyg för framtidens produkter, tjänster och produktionssystem, med Molnet som en integrerad del. Vi kommer att utveckla arkitekturer och virtuella maskiner för molnbaserad produktion; algoritmer och protokoll för säker kommunikation, speciellt för omfattande beräkningar och för sökningar i stora datamängder i realtid (Big-data); samt tekniker som ger förutsägbarhet och säkerhet i kommunikationen och beräkningarna. Forskningen kommer att utgå från verkliga användarscenarier och resultaten kommer demonstreras i relevanta industrimiljöer.