Hoppa till innehåll
EN In english

Framtidens fabriker: Människa-robot-sammarbetssystem

Diarienummer
GMT14-0082
Start- och slutdatum
160101-211231
Beviljat belopp
22 800 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Målet med FACT är att studera metoder och design av robotsystem i framtidens tillverkningsindutri. Mer specifik kommer vi att studera koncept så som robotmedarbetare. Dessa robotmedarbetare förväntas öka produktiviteten och kvaliteten genom säker interaktion och samarbete. Vi kommer att fokusera forskningen kring tre områden, i) Inlärning genom samarbete vid hantering av objekt och manipulationsuppgifter, ii) naturlig interaktion, iii) Exploatering av mänskliga rörelsemönster och interaktion genom rörelse. För att visa på samspelet mellan dessa och för att skapa en gemensam kontext för forskningen kommer vi även jobba med en gemensam demonstrator.

Populärvetenskaplig beskrivning

Målet för både stora och små företag är att åstadkomma tillverkning med hög kvalitet, kostnadseffektivt, säkert och flexibelt. Robotar är självklara inslag i en stor del av tillverkningsindustrin sedan 60-talet och har höjt tillverkningstakt och kvalitet men säkerheten hanteras än så länge genom att skilja människa och robot åt och flexibiliteten är mycket låg. Det tar alldeles för lång tid och kräver för mycket resurser för att ställa om ett produktionssystem. Detta gör att det bara lönar sig när man tillverkar stora volymer. I detta projekt kommer vi att titta på nya system med betydligt större flexibilitet. Vi ser framför oss en robotmedhjälpare som till en början kan hjälpa till med en “tredje hand” och interagera med människan på ett naturligt sätt. Roboten skall själv känna av vad människan vill göra med ett objekt som skall flytta tex. Detta gör att man inte behöver förprogrammera vissa rörelser och inte heller instruera i minsta detalj under rörelsen. Tanken är att kombinera en stor mängd av olika sensorer för detta. För att stödja denna interaktion kommer vi också att studera hur tal och blickens riktning kan användas på ett effektivt sätt för att skapa effektiva kommunikationskanaler under samarbetet. En annan form av kommunikation sker genom sättet vi rör oss på. Vi uppfattar små rörelseändringar hos roboten som signaler för att tex tala om att roboten ser oss när vi möts vilket skapar trygghet. Dessa signaler kan också användas åt andra hållet för att tolka vad en människa vill. Steget mellan de robotar som används i industrin och robotar som i framtiden kommer att samarbeta med människor i våra hem är enorm. Detta projekt kommer att flytta fram positionerna gällande teorier och metoder som till en början kan användas i tillverkningsindustri. Samma metoder är också en hjälpande faktor för många andra tillämpningar där människa och robot samarbetar i hemmet eller på kontoret.