Hoppa till innehåll
EN In english

Genome Canada

Ansökningsperiod
-
Bidragsperiod
2004-2008
Belopp (milj kr)
15.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Canada is strengthening its research base in the area of genomics and proteomics by a publicly funded organisation Genome Canada. Some 60 large projects in genomics and proteomics are under development. The Canadian expansion offers an opportunity for Sweden to participate in this effort and thus to strengthen the Swedish research base. An agreement has been made between Genome Canada and SSF to selectively foster collaboration between Canadian research centres and Swedish research groups. Thus the Swedish Foundation for Strategic Research announces SEK 15 million in a national call for proposals on research of the highest international scientific standard with strategic relevance for present and future industry and society, in close collaboration with projects supported by Genome Canada.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 6 6 100%
Livsvetenskaperna 6 6 100%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 0 0 0%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 0 0 0%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 0 0 0%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 2 2 100%
Manliga huvudsökande 4 4 100%
Visa projekt