Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Hemvändande postdoktorer 1999

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A4 HPD:23 Från nya metoder för datasäkerhet till BioBridge Computing IT 990101 – 991231 500 000
A4 HPD:21 Ny känslig analysmetod för interferon-nivåer i serum - omformulering av läkemedel LV 990101 – 001231 500 000
A4 HPD:24 Karakterisering och framtagning av nya typer av optiska filter med tunnilmsteknik MV 990101 – 991231 500 000
A4 HPD:22 Utveckling av mikrosystem för biosensoer baserat på replikeringstekniker (Micro Structure Technology, MST) BT 990101 – 001231 500 000
A4 HPD:20 Upparbetning av metallorganiska föreningar för miljötoxikologiska analyser Öv 990101 – 991231 500 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt