Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Individuella bidrag 2000

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A4 00/0331 Cortical dynamics and corticotronics for telecommunication systems BT 000101 – 001231 3 000 000
A4 ÖSstr08 Bioelektronik vid Chalmers Tekniska Högskola (dnr 2000/0219) BT 010101 – 031231 5 000 000
A4 ÖSstr05 Forskning inom stamcellsområdet (dnr 2000/0115) LV 000101 – 031231 10 000 000
A4 ÖSstr07 GENOS - Genes, Environment and Common Disorders - the Northern Initiative (dnr 2000/0215) LV 010101 – 031231 10 000 000
A4 ÖSstr06 Datorutrustning för materialforskning (dnr 20000196) MV 000101 – 011231 1 960 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt