Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Individuella bidrag 2001

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A4 ÖSstr10b Startbidrag till Mohammed Ismail El-Naggar inom området kretsteori (dnr 2002/0002) Beslut 2001-12-07 IT 020101 – 061231 4 000 000
A4 ÖSstr10a Startbidrag till Rolf Stadler inom området nätverkshantering (dnr 2002/0001) Beslut 2001-12-07 IT 020101 – 041231 4 000 000
A4 ÖSstr09 Design av integrerade elektroniska kretsar och system (dnr 2001/0052) IT 020101 – 031231 5 000 000
A4 01/0194 Forskning om lärandeprocesser - seminarie- och studieprojekt Öv 010101 – 031231 2 000 000
A4 ÖSstr10c Gästforskaranslag till Miklos Gulacsi inom området mesoskopiska korrelationer (dnr 2002/003) Beslut 2001-12-07 IT 020101 – 031231 2 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt