Hoppa till innehåll
EN In english

Industrial PhD 2014

Ansökningsperiod
140414-140903
Bidragsperiod
2015-2019
Belopp (milj kr)
30.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Bidrag på totalt 30 miljoner kronor för en satsning på industridoktorander. Varje bidrag inom programmet ligger på 2,5 miljoner kronor och täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en industridoktorand, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Satsningen gäller personer som ännu ej är antagna till doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara till minst 80 % anställd vid företaget. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 46 12 26%
Livsvetenskaperna 14 5 36%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 7 1 14%
Materialvetenskap och materialteknologier 6 3 50%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 10 2 20%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 3 1 33%
Övrigt 6 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 13 3 23%
Manliga huvudsökande 33 9 27%
Visa projekt